This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Baseras på följande pedagogiska metod:

  • Nätbaserade utbildningsmediaverktyg
  • Studentfokuserat lärande (Entreprenöriellt lärande)
  • Lära genom att göra - Learning by doing

 

  • Självtester
  • Ömsesidigt lärande “peer to peer”

e-Plattformen kommer att fungera som det huvudsakliga stödet för utvecklingen av utbildningen. Förutom att fungera som en samling av utbildningsmaterial ommer den att möjliggöra samarbete mellan de inblandade. (både lärare och studenter). E-Plattformen kommer att anpassas med de verktyg som specificerats i den pedagogiska modellen och kommer dessa kommer att integreras med utbildningsinnehållet. Den kommer att vara tillgänglig på engelska och på de deltagande ländernas språk. Mot slutet av utvecklingsprocessen kommer e-plattformen att testas av lokala pilotgrupper, ned slutanvändare.


Utbildningsinnehållet kommer att vara fokuserat på “Kommunikation” och kommer också att innehålla tester för studenter för att kunna använda och mäta de kunskaper som erhållits. Innehållet kommer sedan att översättas och integreras i e-plattformen och på så sätt fullborda den digitala miljö som utgör stödet för hela utbildningsprogrammet.


Varje partner kommer att organisera ett nätverk av solo- och mikroföretag som deltar i de lokala test- och kunskapsdelningsaktiviteterna. De kommer att bli ombedda att skapa digitalt innehåll, baserat på deras kunskap och erfarenheter, med hjälp av användning av de IT-verktyg som är koncentrerade på kommunikation och ömsesidigt delande av kunskap.


Den avslutande konferensen kommer att hållas i November 2015 i Zwickau, Tyskland, i form av ett två-dagars event. Deltagare kan vara representanter för småföretagsrelaterade organisationer, offentliga och privata organisationer som stöder och utbildar småföretagare, entreprnörer och anställda i solo- och mikroföretag. Förberedelserna för konferensen kan följas här på denna webbplats.