This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

August Horch Akademie GmbH (Tyskland)

Kontaktperson:

Sandy Steinert

 

E-mail:

steinert@august-horch-akademie.de

 

 

August Horch Akademie GmbH (AHA) är en privat utbildningsleverantör och konsultorganisation som levererar managementutbildning till företag, utbildningsorganisationer och offentliga myndigheter. Vid sidan av utbildningsverksamheten så arbetar företaget med projektutveckling, koordinator och utvärderare i ett stort antal EU- och nationella program. Med externt stöd har mer än 40 projekt (lokala, regionala, nationella europeiska och internationella) kunnat genomföras med framgång under de senaste åren.

Som koordinerande organisations så har AHA etablerat en bas av mer än 200 partners i form av företag och organisationer med stor erfarenhet av internationella projekt.

 

Med anledning av detta är AHA medlem i “Junior Chamber International”, den största föreningen bestående av unga entreprenörer I Tyskland. Inom nätverket, som mestadels består av solo- och mikroföretag, har AHA tagit initiativ till ett flertal nätverk för lärande tidigare.

 

AHA är och har varit involverade i många projekt finansierade av LLP programmen inom områden som soft-skills, e-learning och IT-kompetenser, aktivt åldrande, forskningsbaserad kunskapsförmedling, frivilligarbete, återanvändning mm.

  

 

www.august-horch-akademie.de