This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

SMEBOX (Sverige)

Kontaktperson:

Kenneth OE Sundin

 

E-mail:

kenneth.sundin@smebox.com

 

SMEBOX AB grundades 1999 baserat på IT-Smedjan som första produkt.

 

Målsättningen med att leverera Inspiration – Kunskap – Utveckling till små företag har från start varit tydlig.

 

Bland annat arrangerades sk. Smebox – dagar dit projekt som riktade sig till SME-företag samlades från hela landet.

 

Smebox arrangerade också liknande konferenser och seminarier för olika organisationer – bl a NUTEK/Tillväxtverket.

 

”Företagarbåten” såg sitt ljus i samarbete med Företagarna i Uppsala och genomfördes under 5 år med deltagare från stora delar av Sverige och även i samverkan med Estland – den har nu fått många efterföljare med olika inriktning.

 

SME Academy är ytterligare ett exempel på en ”avknoppning” från Smebox-dagarna. SME Academy som är ett nätverk för kunskapen OM och FÖR SME-företag spänner idag över allt från privata företag till offentliga organisationer i Sverige och Europa – samt även i viss mån utanför Europa då ett internationaliseringsarbete nu påbörjats.

 

SMEBOX har också genom åren byggt upp en stor erfarenhet av medverkan i transnationella projekt – många av dem med ett EU-perspektiv (www.smebox.com).

  

 

www.smebox.com