This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Virtual Campus, Lda (Portugal)

Kontaktperson:

Cláudia Azevedo

 

                                      E-mail:

                                      claudia_azevedo@virtual-campus.eu

  

Virtual Campus, Lda är ett privat konsult, utbildnings och IT-utvecklingsföretag beläget I Porto, Portugal. Målsättningen för VC är att aktivt stötta utvecklingen av kunskapssamhället genom användning av digitala lärmiljöer för utbildning och lärande.

 

Vår verksamhet är uppdelad i tre huvudområden: e-lärande, spel och interaktion samt konsultverksamhet. Vi skräddarsyr e-plattformar, arrangerar e-kurser, utformar och utvecklar innehåll, skapar strategier för lärande och stödjer erfarenhetsnätverk.

 

Vi fokuserar också på användningen av spel och virtuella miljöer för utbildning och lärande inklusive mobil teknik för detta. Konsultarbetet omfattar bland annat rådgivning i förenklade kontorsrutiner och extern utvärdering.

 

Vår målgrupp är bred. Vi ingår partnerskap med offentliga och privata organisationer och når en publik allt från barn till seniorer, studenter och yrkesutbildare, lärlingar och yrkesverksamma inom många branscher. Tillsammans med våra partners har vi utvecklat verktyg för språkinlärning, entreprenörskap och innovation, hälsa och livsstil samt också för specifika verksamheter som t ex design av skor.

 

Vårt team har lång erfarenhet (mer än 10 år) av att leda EU-finansierade project och vi har byggt upp ett bra nätverk av universitet, offentliga institutioner, företagarorganisationer, non-profit organisationer bland många andra, på både nationell och europeisk nivå.

 

  

http://virtual-campus.eu/