This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Stichting Business Development Friesland (Holland)

Kontaktperson:

Frank Hiddink & Erna van der Werff

 

E-mail:

f.hiddink@bdfriesland.nl 

e.vanderwerff@bdfriesland.nl

 

Business Development Friesland (BDF) har fokus på affärer och utbildning. Huvudmålgruppen omfattar: studenter, start-up-entreprenörer, etablerade småföretag, yrkesutbildare och universitet med tillämpad forskning. BDF kombinerar sin lokala verksamhet med ett internationellt nätverk . Några exempel listas här för att för att ge ett intryck av den breda omfattning av aktiviteter som rör sig i vårt fokus och hos våra målgrupper.

 

BDF leder Inqubator Leeuwarden, en plats där individer kan starta upp ett eget företag. BDF håller med lokaler och coachar samt utbildar start-up entreprenörerna.

 

BDF ansvarar för “Fryslân Development Fund” (FDF), en rullande investeringsfond med private och offentliga intressen och pengar.

 

Dessutom stödjer BDF start-up-företag som söker investorer som officiell partner i en crowdfundingplattform

 

BDF har varit lead partner och koordinator i ett flertal Europeska Projekt omfattande:

  • ENT-TEACH (LdV ToI 2011), Ent-teach stimulerar entreprenörskapsutbildning på yrkesskolor och inkubatorer genom att ge yrkesutbildare tillgång till praktiska material och verktyg for att utbilda, inspirera och motivera studenter till entreprenörskap.
  • SUPREME (2012 LDV ToI) mentorprogram för studenter. Vi har skapat en manual för att starta upp och genomföra mentorprogram på inom yrkesutbildning genom samverkan med det lokala näringslivet och högskolor.

 

  

www.bdfriesland.nl