This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Université Bordeaux 1 (Frankrike)

Kontaktperson: 

Amélie Perret

 

E-mail:

amelie.perret@u-bordeaux.fr

 

Université de Bordeaux grundades I januari 2014 genom en sammanslagning av flera universitet och institutioner i Bordeaux. Université de Bordeaux har som målsättning att genom öppenhet och humanism vara en plats för frihet, kreativitet och ansvar. I samklang med utmaningarna i omvärlden bidrar universitetet med att skapa, överföra och utveckla kunskap och att uppmuntra kritiskt tänkande.

 

Verksamhetsområdena inom universitetet är utbildning, vetenskaplig och teknisk forskning, spridning av kultur och vetenskaplig information samt internationellt samarbete.

 

Universitetet har mer än 50.000 studenter varav 6000 utländska och 2000 doktorander. Det består av:

  • 4 fakulteter: Vetenskap och Teknik, Juridik och Ekonomi, Hälsa och Humaniora
  • 3 institutioner:Teknologiska Institutionen (IUT), Institutionen för Vin (ISVV) och Institutionen för Lärande och Utbildning.
  • 3 forskningsenheter: Vetenskap och Teknik, Samhällsvetenskap och Humaniora samt Hälsa.

 

Université de Bordeaux erbjuder mer än fyrtio internationella utbildningsprogram (kandidat, magister och doktorand) och är aktivt involverade i europeiska program inom både forskning och utbildning. Det är det första franska universitetet som medverkar i Erasmus Mundus program.

 

 

www.u-bordeaux.fr