This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

VAD ÄR LEXSHA?

LEXSHA tar fram ...

… en användarvänlig utbildningsmiljö som syftar till att täcka de riktigt små företagens (VSE – Very Small Enterprises) behov av utbildning genom att trycka på vikten av:

  • •Små moduler (på några minuter var) med ett väl avgränsat innehåll
  • Anpassning av IT-verktyg och kommunikation till konkreta affärssituationer
  • Kunskapsdelning och ömsesidigt lärande mellan små företag

LEXSHA kommer att ...

… nå följande uppsatta mål:

  • Skapa och utvärdera en innovativ och hållbar modell, med stöd av en nätbaserad e-plattform, för att identifiera de egna kompetenserna, producera erfarenhetsbaserat digitalt material och dela kunskap
  • Skapa villkor för en mångdubbling av resultatet genom att uppmuntra småföretag till ömsesidigt lärande
  • På ett effektivt sätt integrera fördelarna med användning av IT-verktyg och förbättrad kommunikativ förmåga i vuxenutbildningen
  • Skapa och jobba med en plan för hur den utvecklade modellen i LEXSHA kan lyftas till en Europeisk dimension

LEXSHA bygger på ...

… resultaten och slutsatserna från BizLearnNet projektet

 (www.project-bizlearn.net):

  • En undersökning som beskriver de små företagen i Europa och bristen på utbildning framtagen specifikt för dem
  • Ett 8-timmars utbildningspass för ”Face to Face”-utbildning. ”Så här blir du en kunskapsdelare”. Materialet har testats och utvärderats i 9 europeiska länder tillsammans med grupper av småföretagare.

 

Resultatet av BizLearnNet visar tydligt att solo- och mikroföretag är i behov av en ny, specifik, utbildningsmiljö som fokuserar på de omedelbara behoven (Just in time – utbildning). Med hjälp av utbildningen blev det möjligt för deltagarna att både kunna identifiera sina egna kunskaper och kompetenser och att lämna förslag på ämnen att dela med andra småföretagare.

 

För att lyckas ge småföretagare större möjligheter att klara detta på egen hand så behöver ett större utbud av innehåll tas fram samtidigt som behovet av nätbaserad utbildning måste hanteras.

LEXSHA tas fram av ...

… partners i Frankrike, Portugal, Sverige, Storbritannien, Holland, Litauen, Grekland och Tyskland. Samtliga partners är ansvariga för delar av projektet.

LEXSHA är finansierat ...

…med stöd av den Europeiska Kommissionen som ett Leonardo da Vinci Utvecklings- och Innovationsprojekt inom programmet för Livslångt Lärande 01/01/2014 to 31/12/2015 (539110-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP).