This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

INTERESTING LINKS

Denna del av LEXSHA är utformad som ett bibliotek för småföretagare, utbildare, individer och för vem som helst som vill lära för livet, utforska och dela.

 

Lära: olika erbjudanden och stöd för att lära mer om olika teman/ämnen och för att lära dig själv.

 

Utforska: det finns material i ett sort antal databaser där du kan hitta information du är intresserad av.

 

Dela: användbara verktyg för att dela din kunskap och kompetens med andra och för att byta erfarenheter.