This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

AKTIVITETER

Specifikation och utformning av hela utbildnings-modellen stödd av en process med skrivbords- och fältstudier som kommer att fokusera på nya verktyg och metoder (pedagogik och IT ) för utformning av och tillgång till små kunskapsmoduler för slutanvändare i olika länder.

Skräddarsöm av e-plattform och production av utbildningsinnehåll och aktiviteter. Utveckling av testverktyg för att möjliggöra ett erkännande av ECVET.

Omfattar genomförandet av en pilot som involverar utvalda grupper av användare, småföretagare, som kommer att delta i lokala utbildnings- och kunskapsdelningsaktiviteter.


Syftar till att sprida information om projektet och dess resultat, i första hand till huvudmålgruppen. (VSE – Very Small Enterprises – Solo- och Mikroföretag)

Består av val av processer för ökad användning och generalisering av resultaten som uppnåtts i projektet. Antingen genom att utöka det geografiska området för projektet, expandera till andra kunskapsområden och en eventuell kommersialisering av resultatet.

En kontinuerlig process med övervakning, intern och extern utvärdering och testneing av produkten.