This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Erfarenheten är den enda sanna rikedomen därför att man inte kan förlora den utan bara skänka bort den - och för att man också behåller den när man ger den till någon annan.

Hans Habe

Till skillnad från medelstora företag och store organisationer så har solo- och mikroföretag, generellt sett, begränsade resurser att använda för traditionell utbildning och kurser. Detta i termer av inte bara ekonomiska resurser utan också även tidsbrist. Ofta är det en och samma person som har ansvar för många områden som t ex. affärer, teknik, administration osv.

 

Detta resulterar i att solo- och mikroföretag hamnar under genomsnittet när det gäller kunskapsvärdering enligt ECVET. Icke desto mindre så uppskattas de framtida behoven av fortbildning öka kraftigt på grund av den ökande konkurrensen.

 

Solo-och mikroföretag efterfrågar utbildningslösningar som är:

  • Fristående
  • Specifika
  • Okomplicerade
  • Billiga

 

En större grad av närhet och samarbete mellan småföretag är tveklöst en värdefull möjlighet för att förstärka entreprenörernas behov av och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling.