This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

VERWACHTE RESULTATEN

Zal worden gebaseerd op de volgende pedagogische methodologie:

  • Web-based en educatieve media tools
  • Trainee centered learning
  • Leren door te doen

 

  • Zelfbeoordeling en feedback
  • Peer learning

Het e-platform werkt als belangrijkste steun voor de ontwikkeling van het trainingsprogramma. Naast de functie als opslagplaats voor inhoud, zal het de transnationale samenwerking tussen alle gebruikers (zowel trainers en trainees) vergemakkelijken. Het e-platform zal worden gepersonaliseerd met de tools vermeld in het pedagogische model en zal de inhoud van de training integreren. Het zal beschikbaar zijn in het Engels maar ook in de nationale talen van de partners. Aan het eind van het ontwikkelingsproces zal het e-platform worden getest door lokale pilot groups inclusief eindgebruikers.


De leerinhoud zal zich richten op communicatie en zal ook activiteiten en evaluaties voor trainees omvatten om hun verworven vaardigheden te oefenen en bevestigen. De inhoud wordt dan vertaald en geïntegreerd in het e–platform om zo de e-environment compleet te maken dat het hele trainingsprogramma ondersteund.

 


Elke partner zal een netwerk van micro-ondernemers organiseren die zullen deelnemen in de lokale sessies voor training en kennisdeling; ze zullen worden gevraagd digitale inhoud op basis van hun kennis te produceren door gebruik te maken van de verworven ICT tools gericht op communicatie en deling met collega’s.

 


De eindconferentie zal worden georganiseerd in november 2015 in Zwickau (Duitsland). Dit zal een tweedaags evenement zijn. Deelnemers kunnen zijn: vertegenwoordigers van microbedrijven gerelateerde organisaties, publieke en particuliere instellingen werkzaam op het gebied van training en ondersteuning van microbedrijven, professionele trainers die werken met microbedrijven, ondernemers en werknemers van microbedrijven etc. De notulen van de conferentie zullen hier op deze project website in elektronisch formaat beschikbaar zijn.