This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Virtual Campus, Lda (Portugal)

Contactpersoon:

Cláudia Azevedo

 

                                      E-mail:

                                      claudia_azevedo@virtual-campus.eu

  

Virtual Campus, Lda is een advies-, training en ICT-ontwikkelingsbedrijf op het gebied van Technology Enhanced Learning, gelegen in Porto, Portugal. VC richt zich op het actief bevorderen van de ontwikkeling van de Knowledge Society, door het gebruik van digitale omgevingen voor Onderwijs en Training.

 

Onze activiteiten worden ontwikkeld in drie hoofdcategorieën: e-learning/e-training, interactie en games, en consulting. Wij ontwikkelen e-platforms, organiseren e-courses, ontwerpen en ontwikkelen inhoud, produceren multimedia inhoud, definiëren leerstrategieën en bevorderen virtuele praktijkgemeenschappen. We richten ons ook op het gebruik van serieuze games en virtuele leer- en trainingomgevingen, inclusief mobiele technologie. Onze consulting services omvatten kantoorbegeleiding en externe evaluatie. Onze doelgroep is groot: we werken samen met publieke en private instanties en ons publiek bestaat uit kinderen op school tot volwassenen, studenten en stagiairs, trainers en professionals uit verschillende sectoren. Met onze partners hebben we producten en tools ontwikkeld voor het leren van talen, voor ondernemerschap en innovatie, gezondheid en welzijn, en ook voor speciale sectoren, zoals schoenontwerp.

 

Ons team heeft ruime ervaring (meer dan tien jaar) in het leiden van EU gefinancierde projecten en heeft een sterk netwerk opgebouwd met onder andere universiteiten, overheidsinstanties, ondernemersverenigingen en non-profit organisaties op nationaal en Europees niveau.

 

  

http://virtual-campus.eu/