This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

WAT IS LEXSHA?

LEXSHA onderzoekt ...

… een gebruiksvriendelijke leeromgeving gericht op het vervullen van de trainingsbehoeften van microbedrijven, met de nadruk op:

  • bite-size modules (enkele minuten) van beperkte omvang
  • toepassing van ICT en communicatievaardigheden met betrekking tot werkelijke bedrijfservaringen
  • kennisdeling en peer learning tussen kleine bedrijven

LEXSHA zal ...

… de volgende doelen bereiken:

  • vormgeving en beoordeling van een innovatief duurzaam model, ondersteund door een e-platform, over het vaststellen van je eigen competenties, het leveren van digitale inhoud gebaseerd op eigen ervaring, en het delen van kennis
  • omstandigheden creëren voor de vermenigvuldiging van de resultaten door kleine bedrijven te betrekken in peer learning
  • een effectieve integratie van de voordelen van ICT tools en communicatievaardigheden in het systeem van beroepsonderwijs
  • design en toepassing van een valorisatie plan dat een Europese dimensie voor het te ontwikkelen model genereert

LEXSHA bouwt voort op ...

… de resultaten en conclusies van het BizLearn.Net project (www.project-bizlearn.net):

  • een onderzoek over microbedrijven in Europa en het gebrek aan training en scholing gericht op micro-bedrijven
  • een 8 uur durende f2f training “Hoe word ik een kennisaanbieder” die is getest en geëvalueerd in 9 Europese landen met groepen bestaande uit microbedrijven

 

De resultaten van het BizLearn.Net laten zien dat microbedrijven een nieuwe leeromgeving nodig hebben gericht op hun onmiddellijke behoeften (just-in-time training). Met behulp van de training krijgen de deelnemers zelfvertrouwen bij het vaststellen van hun vaardigheden en kennis en maken een voorstel met onderwerpen die kunnen worden gedeeld met andere microbedrijven.

Er moet echter een ruimere keuze van inhoud worden aangeboden aan microbedrijven om zelfstandig te worden in het delen van kennis en toegang tot mobiele training moet worden overwogen.

LEXSHA wordt uitgevoerd ...

… door partners uit Frankrijk, Portugal, Zweden, Groot-Brittannië, Nederland, Litouwen, Griekenland en Duitsland die elk verantwoordelijk zijn voor een work package binnen het project.

LEXSHA is gefinancierd ...

… door hulp van de Europese Commissie als een Leonardo da Vinci Development of Innovation Project onder het Lifelong Learning Programme van 01/01/2014 tot 31/12/2015 (539110-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP).