This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

ACTIVITEITEN

Specificatie en het ontwerp van het gehele trainingsmodel dat ondersteund wordt door het proces van desk en field research dat zich zal richten op alle nieuwe tools en methodes (pedagogical en ICT), voor het ontwerp en de toegang tot de byte-size modules door de eindgebruiker in de verschillende landen.

Personalisering van het e-platform en productie van leerinhouden en activiteiten. Ontwikkeling van evaluaties en beoordelingen om de erkenning door ECVET voor te bereiden.

Komt overeen met de uitvoering van de pilot editie waarbij direct geïdentificeerde groepen van eindgebruikers worden betrokken die zullen deelnemen in de lokale training en deelsessies.


Doelt op de verspreiding van informatie over het project en de resultaten, met name voor de einddoelgroep (ondernemers en werknemers van microbedrijven).

Bestaat uit het bepalen van de processen van vermenigvuldiging en generalisatie van de behaalde resultaten in het project, hetzij door uitbreiding van de geografische reikwijdte van het project om uit te breiden naar andere kennisgebieden en de mogelijke commerciële exploratie.

Wordt bereikt op basis van een continu proces van monitoring, interne en externe evaluatie en product testing.