This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Kennis is macht, kennis delen is kracht!

anonymous

In tegenstelling tot middelgrote en grote organisaties hebben kleine en micro-ondernemingen in het algemeen beperkte middelen om te

investeren in reguliere opleiding en training. Dit betreft niet alleen financiële middelen maar heeft ook te maken met tijdsbeperking omdat vaak één en dezelfde persoon verantwoordelijkis voor de activiteiten op alle gebieden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld op commercieel, technisch, administratief gebied etc.

 

Dit resulteert in een veel lager dan gemiddelde ECVET quota voor kleine en microbedrijven. Toch zal de behoefte aan verdere opleiding naar schatting sterk toenemen door de toenemende concurrentie.

 

Kleine en micro bedrijven hebben behoefte aan trainingsmogelijkheden met betrekking tot de volgende aspecten:

  • individueel
  • vakinhoudelijk
  • eenvoudig
  • goedkoop

 

Een grotere betrokkenheid van en samenwerking tussen kleine bedrijven is ongetwijfeld een waardevolle factor voor het versterken van de vraag en de toegang van ondernemers tot permanente scholing.