This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

VEIKLA

Viso mokymo modelio detalizavimas ir projektavimas remiasi apžvalginiu ir empiriniu tyrimu (angl. desk and field research), orientuotu į visus naujus įrankius ir metodus (pedagoginius ir IKT), siekiant projektuoti baito ilgio modulius ir užtikrinti galiniams naudotojams įvairiose šalyse prieigą prie šių modulių.

El. platformos pritaikymas užsakovo reikalavimams, mokymosi turinio ir veiksmų kūrimas. Vertinimų kūrimas, rengiant pripažinimui pagal ECVET.

Atitinka bandomąją versiją, tiesiogiai įtraukiant apibrėžtas galutinių naudotojų grupes, kurios dalyvaus vietinio masto mokymo ir žinių apsikeitimo seansuose.


Informacijos apie projektą ir projekto rezultatus sklaida, ypač pagrindinei tikslinei auditorijai (LMĮ verslininkams ir darbuotojams).

Susijęs su projekto metu pasiektų rezultatų sklaidos ir apibendrinimo procesų apibrėžimu – arba plečiant geografinį projekto mastą, arba plečiant savo žinias ir atliekant įmanomus komercinius tyrinėjimus.

Kokybę užtikrina nepertraukiamas monitoringo procesas, vidinis ir išorinis vertinimai bei produkto išbandymas.