This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

LAUKIAMI REZULTATAI

Remsis šia pedagogine metodologija:

  • Internetiniais ir mokomaisiais medijų įrankiais.
  • Mokymusi, kurio centre – besimokantysis.
  • Mokymusi aktyviai veikiant.

 

  • Saviįvertinimu ir grįžtamuoju ryšiu.
  • Apsikeitimu patirtimi.

Iš esmės elektroninė platforma palaikys mokymo programos kūrimą. Ji ne tik atliks turinio saugyklos vaidmenį, bet ir palengvins tarptautinį visų dalyvių bendradarbiavimą (tiek instruktorių, tiek besimokančiųjų). Individualiam naudotojui el. platforma bus pritaikyta, naudojant pedagoginiame modelyje nurodytus įrankius, ir integruos mokymo turinį. Ji bus prieinama anglų kalba ir partnerių šalių kalbomis. Pabaigus kūrimo procesą, el. platformą išbandys vietinės bandomosios grupės, įskaitant galutinius naudotojus.


Mokymosi turinys akcentuos komunikaciją, taip pat besimokantiesiems skirtus veiksmus ir vertinimus, kad būtų galima pritaikyti ir pagrįsti įgytus įgūdžius. Tada turinys bus išverstas ir integruotas į el. platformą, užbaigiant el. aplinkos, palaikančios visą mokymo programą, kūrimą.


Kiekvienas partneris suburs smulkiųjų verslininkų tinklą, kurie dalyvaus vietiniuose mokymo ir bendro naudojimo seansuose; jų bus prašoma pateikti skaitmeninį turinį, paremtą jų žiniomis naudojant įgytus IKT įrankius, bendraujant ir dalijantis žiniomis su kolegomis.


Baigiamoji 2-ų dienų trukmės konferencija bus rengiama 2015 m. lapkričio mėnesį Cvikau mieste, Vokietijoje. Konferencijos dalyviai gali atstovauti su smulkiuoju verslu susijusioms organizacijoms; valstybinėms ir privačioms institucijoms, mokančioms ir palaikančioms mažas įmones; profesionaliems instruktoriams, dirbantiems su LMĮ; labai mažose įmonėse dirbantiems verslininkams, darbuotojams ir pan. Konferencijos programa bus pateikiama elektronine forma šioje projekto svetainėje.