This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

LEXSHA – KAS TAI?

LEXSHA tyrinėj ...

…naudotojui patogią mokymosi aplinką, orientuotą į labai mažų įmonių [LMĮ] (angl. very small enterprises, VSE) mokymo poreikių tenkinimą, akcentuojant šiuos aspektus:

  • Nedidelės apimties baito dydžio modulius (kelios minutės).
  • Informacinių ir komunikacinių technologijų [IKT] (angl. information and communication technologies, ICT) bei bendravimo įgūdžių pritaikymą realioje verslo aplinkoje.
  • Nedidelių įmonių dalijimąsi žiniomis ir apsikeitimą patirtimi.

LEXSHA padeda ...

… siekti šių tikslų:

  • Kurti ir vertinti pažangų socialiai atsakingą modelį, veikiantį el. platformos pagrindu, siekiant apibrėžti asmens kompetencijas, pateikti patirtimi grindžiamą skaitmeninį turinį ir pasidalyti žiniomis.
  • Užtikrinti sąlygas rezultatų sklaidai, skatinant LMĮ keistis patirtimi.
  • Veiksmingai integruoti IKT įrankių privalumus ir bendravimo įgūdžius į profesinio mokymo sistemą.
  • Parengti ir panaudoti valorizacijos planą, suteikiant sukurtam modeliui europinį matmenį.

LEXSHA remiasi ...

… BizLearn.Net projekto (www.project-bizlearn.net) rezultatais ir išvadomis:

  • Tyrimo, nagrinėjančio Europos LMĮ ir į jas orientuotų mokymų trūkumą.
  • 8 val. trukmės mokymų akis į akį „Kaip tapti žinių teikėju" (angl. „How to become a knowledge provider“), kurie buvo išbandyti ir įvertinti 9 Europos šalių LMĮ grupėse.

BizLearn.Net rezultatai rodo, kad LMĮ reikia naujos mokymosi aplinkos, skirtos jų tiesioginiams poreikiams (mokymai „pačiu laiku“). Reikia kartu su mokymų dalyviais išmokti atpažinti savo gebėjimus ir žinias bei apibrėžti aspektus, kuriais įmonė gali dalytis su kitomis LMĮ. Vis dėlto tam, kad LMĮ galėtų savarankiškai dalytis žiniomis, joms turi būti pasiūlyta daugiau alternatyvų; be to, būtina atsižvelgti į galimybę naudotis mobiliaisiais mokymais.

LEXSHA projektą įgyvendina ...

… partneriai iš Prancūzijos, Portugalijos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Lietuvos, Graikijos ir Vokietijos – jie atsako už atskiras darbo programas šio projekto rėmuose.

LEXSHA projektą remia ...

… Europos Komisija, įgyvendindama Leonardo da Vinci naujovių vystymo projektą Mokymosi visą gyvenimą programos (angl. Development of Innovation Project under the Lifelong Learning Programme), trunkančios nuo 2014-01-01 iki 2015-12-31, rėmuose (539110-LLP-1-2013-1-FR-LEONARDO-LMP).