This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Follow us on:

Share LEXSHA!

Žinių reikia siekti ne tam, kad galėtum ginčytis, niekinti kitus, ne dėl naudos, garbės, valdžios ar kitų tikslų, o tam, kad būtum naudingas gyvenime. EN: Knowledge should be aquired not fo

Fransisas Beikonas

Skirtingai nuo vidutinio dydžio ir stambių organizacijų, mažų ir labai mažų įmonių ištekliai, skiriami reguliariems mokymams, yra riboti. Tai susiję ne tik su finansinėmis lėšomis, bet ir su laiko apribojimais, nes dažnai tam pačiam asmeniui tenka prisiimti atsakomybę visose bendrovės veiklos srityse, pavyzdžiui, komercinėje, techninėje, administracinėje.

 

Dėl šios priežasties mažų ir labai mažų įmonių rodikliai pagal ECVET (Europos profesinio mokymo kreditų sistema; angl. European Credit System for Vocational Education and Training) vertinimus yra gerokai žemesni už vidurkį. Vis dėl to manoma, kad papildomo švietimo poreikis auga ir šį augimą labai skatina stiprėjanti konkurencija.

 

Mažoms ir labai mažoms įmonėms reikalingi mokymo sprendimai, kurie būtų:

  • Individualūs.
  • Orientuoti į konkretų dalyką.
  • Nesudėtingi.
  • Ekonomiški.

 

Didesnis dėmesys mažoms įmonėms ir pačių įmonių bendradarbiavimas, be abejonės, yra vertingas veiksnys, stiprinant verslininkų susidomėjimą nepertraukiamu mokymusi ir užtikrinant tokio mokymosi galimybę.